//  Funkcje / Functions

Jakie główne funkcje pełni wizualizacja informacji? Najczęściej wymienia się redukcję informacji, cytując znane przysłowie „obraz jest wart więcej niż tysiąc słów”. Specjaliści w dziedzinie eksploracyjnej analizy danych wymieniają również funkcję analityczną. Proces obserwacji interakcji „obraz z danymi – człowiek” pozwala na bardziej rozległe wnioski. Kilkuletnie doświadczenie dydaktyczne autorki w zakresie nauczania Infovis prowadzą do wyszczególnienia aż dziewięciu funkcji wizualizacji informacji: analityczna, zarządzająca, intelektualna, redukcyjna, komunikacyjna, manipulacyjna, edukacyjna, 

społeczna, neuroestetyczna.

Niniejszy rozdział wyszczególnia dziewięć funkcji dla współczesnych, graficznych reprezentacji informacji, po-partych oryginalnymi przykładami.

//

What are the main functions of information visualization? Information reduction is the most frequently mentioned function and to confirm this such proverb as "a picture is worth more than a thousand words" is cited.

Another role noticed by experts is exploration and thus analytical. But the observation of interaction data – user allows for more valuable conclusion. The author having an experience in the field of Infovis teaching specify nine functions of info-rmation visualization: reduction of information, analytical, management, intellectual, communication, manipulation,
educational, social, neuraesthetical


The chapter describes these nine functions for modern, graphical representation of information and supports by original examples.

rys. 1 // Ilustracja zagadnienia.
                  / Źródło: opracowanie własne.

  • Facebook - White Circle