Veslava Osińska – fizyk, informatolog, informatyk. Pracuje jako adiunkt w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wizualizacja informacji zaczęła się interesować na początku lat 90-tych, opracowując wykresy danych pomiarowych. Obecnie specjalizuje się w mapowaniu informacji, zarówno pochodzącej ze specjalistycznych baz danych, jak i tej „wydobywanej” z przestworzy sieciowych. Redaguje portal naukowy o zastosowaniu wizualizacji informacji w różnych dziedzinach życia www.wizualizacjainformacji.plWykłada metody wizualizacji informacji, projektowanie baz danych i projektowanie graficzne. Jest także trenerem ECDL. Należy do kilku Towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Informatycznego, International Society of Knowledge Organization oraz Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy. Więcej na stronie: www.umk.pl/~wieo.

//

Veslava Osinska is an Assistant Professor at the Nicolaus Copernicus University in Torun. She has a physics background and holds a PhD in information science. She began to be interested in Information Visualization in the early 90s by developing charts of measurement data. She Currently is specializing in the mapping of information, which is derived from both professional databases and Internet. She realizes the National Science Centrum Grant on visualisation the dynamics of digital knowledge (the website www.wizualziacjanauki.umk.pl). She teaches such classes as:  information visualization and graphic design, information architecture and database management. She has also a long experience in ICDL training. Veslava Osinska is collaborating with Places @ Spaces International Project and became its ambassadour in Poland. She is local coordinator of the Polish Chapter of ISKO and the member of Polish Information Processing Society. More at her blog: www.umk.pl/~wieo.

//  Veslava Osińska

PODZIĘKOWANIA 

Grzegorzowi

Osińskiemu

za pomoc

i wskazówki

logistyczne

w opracowaniu

tekstu.

Bożenie

Bednarek-Michalskiej

za wsparcie środowiskowe

i niesłabnący

entuzjazm

do wizualizacji 

infomacji.

Andrei

Scharnhorst

za ukazanie rzeczywistej współpracy

w interdyscyplinarnej grupie badaczy

i funkcji infobrokera

w praktyce.

Katy

Borner

za odkrycie

i promocję piękna

map nauki.

  • Facebook - White Circle