//  1. Historia / History

rys. 1 // Ilustracja zagadnienia.

                   / Źródło: opracowanie własne.

Mapy ludzkość kreśli od wieków. Są one najstarszą formą wizualizacji przestrzeni, która była przedmiotem wnikliwej eksploracji. Kartografia szczególnie rozwinęła się z początkiem naszego tysiąclecia, kiedy praktycznie zastosowano współrzędne geograficzne. Dzisiejsze mapy wizualizują nie tylko dane geograficzne, lecz także różne sprzężone z nimi informacje: statystyczne, demograficzne, militarne czy też społeczne.

Najczęstszym sposobem prezentacji informacji numerycznej stały się wykresy. Kiedy pojawił się pierwszy wykres? Kto go wymyślił? Jak opisał? Jaka rola przypadła współrzędnym kartezjańskim? Aby przekazywać wiedzę, ludzie używali nie tylko współrzędnych, lecz także symboli, za pomocą których kodowali informację i idee. Tak powstały diagramy, których typologia nie zamyka się w skończo-nym zbiorze, bowiem co chwila pojawiają się nowe pomysły na ich reprezentację. Diagramy lub zakodowane w nich informacje mogą bazować na ilustracjach bądź mapach, wtedy powstaje infografika. Jakie zatem infografiki pojawiły się jako pierwsze na kartach historii?

W jaki sposób era komputerów wpłynęła na rozwój technik wizualizacji? Rozdział dotyczy wszystkich tych pytań i chro-nologicznie przedstawia kamienie milowe widoczne w rozwoju wizualizacji informacji. W obecnych czasach bardzo charakterystyczne jest powszechne wykorzystanie złożonych konstrukcji graficznych, czyli popularnych grafów, obrazujących skomplikowane zjawiska oraz ich zmiany w czasie.

//

Cartography is natural human exploration activity. They are the oldest form representation of an area– a symbolic depiction hig-hlighting relationships between elements of that space. This field begun to develop when geographic coordinates have been used. Contemporary maps besides geographical also visualize distinct data such as: statistical, demographic, military and social. The charts became the most frequently used representation of numerical information.

 

When the first chart was invented? Who was the founder? What was the first description? What the role was described to cartesian coordinates?

To communicate the message the people used not only coordinates, but also symbols, metaphors and signs required for coding information and ideas. This effect appearing the diagrams. The set of diagrams is not limited, the researchers still discover the new visual forms of knowledge representation. If the map or lustration is embedded into diagram or chart then infographics has been created. From the historical perspective it is interesting to know when the first infographics have appeared. Regarding nowadays we should estimate how ICT influences on growth of visualization techniques.

The chapter presents the background regarding all these questions and at the same time underlines the milestones in the history of information visualization. In recent decade we used to observe and admire colorful complex network visualisations, based on graphs, which represent various phenomena and their dynamics.

rys. 2 // Chronologia rozwoju koncepcji wizualizacji informacji i danych.

                   / Źródło: opracowanie własne.

rys. 3 // Sześć zmiennych wizualnych wprowadzonych przez J. Bertina.
                  / Źródło: Opracowanie własne.

rys. 4 // Przykład zniekształconego wykresu, dla której współczynnik kłamstwa na podstawie różnic szacowanej w programie graficznym i rzeczywistej

                  wartości pierwszych dwóch punktów wynosi ponad dwa.
                  / Źródło: opracowanie własne.

rys. 5 // Układy identycznych danych z większą wartością data-ink ratio na prawym wykresie.

                  / Źródło: opracowanie własne.

 LieFactor = ((308 * 86 – 159 * 61)/(159 * 61))/((79 – 43)/43) = 1,73/0,837 = 2,07

1. Kształt

2. Wielkość

3. Jasność

4. Tekstura

5. Barwa

6. Orientacja

43

79

66

  • Facebook - White Circle